IC-Trace

Български Български

ЗАВЪРШЕН И ИНТЕГРИРАН СОФТУЕР ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ЛОГИСТИКАТА И ПРОСЛЕДИМОСТТА В ХВП

Screenshot

IC-TRACE СОФТУЕР ПОКРИВА ВСИЧКИ ЕТАПИ

  • Приемане
  • Съхранение
  • Производство
  • Спедиране

IC-Trace е разработен като общо решение, което може да покрие всички ваши нужди чрез едно много модерно и стабилно приложение. Той поддържа и автоматизира всички административни и работни процедури в компании от хранително-вкусовата промишленост.

С IC-Trace можете да следите и контролирате цялата доставка / производството / процес на разпределение.

  • Проследява съставки, жив склад, транспорт и други
  • Приемане на продукти и пълно управление на склада
  • Уеб приложение за цялата администрация
  • Пълно управление на производствените дейности
  • Подготовка за спедиция и спедиция
  • Информация за клиента и много повече

НАШАТА КОМПАНИЯ

IC-Trace е резултат на повече от двадесет години опит в областта на логистиката и автоматизацията на фирми за производство на храни.

За Food-IT Solutions

Food-IT Solutions е софтуерна компания, която е специализирана в автоматизацията на административни, логистични и производствено свързани процеси. Нашият основен фокус са производствени и дистрибуторски компании, работещи в хранително-вкусовата промишленост. Основен акцент е проследимостта и интеграцията на работните процеси. Food IT-Solutions е основен доставчик в тази област, в Белгия и в чужбина.

IC-Trace е нашият продукт

Ние разработихме върхово приложение, подходящо за различни компании, опериращи в B2B хранително-вкусовата промишленост. Нашата цел е да предложим цялостно и интегрирано общо решение за нашите клиенти. Понеже нашето решение е стабилно и има много възможности, ние можем бързо да отговорим на нуждите на нашите клиенти.

Международно приложение

Нашето решение е концептуално и във всяко едно отношение намира международна приложимост. То разполага с неограничени възможности по отношение на езика, мерни единици, различни съоръжения, конфигурации, оформления, интегрирана комуникация и т.н. За прилагане извън родния ни пазар, ние си сътрудничим с внимателно подбрани партньори, които работят тясно с нашите служители. По този начин, ние можем да отговорим на специфични за отделните страни изисквания, в съответствие с местните разпоредби и закони.